Sunday, January 3, 2016

Happy New Year 2016!


Happy New Year 2016! Hopefully it will be a good one :-) Let start it with a card challenge from Altair Art’s map challenge.

Szczęśliwego Nowego Roku 2016! Miejmy nadzieję, że będzie udany :-) Zacznijmy go od wyzwania mapkowo-kartkowego Altair Art.
 
 
 

Last Christmas card of season 2015 And here’s the very very last Christmas card of season 2015. It fits nicely to Skarbinca Pomyslow’s bingo challenge as it contains a metal element, inscription and a paper napkin.

A tutaj naprawdę ostatnia kartka świąteczna sezonu 2015. Ładnie się podpasowała do wyzwaniabingo Skarbnicy Pomysłów jako, że posiada metalowy element, napis oraz serwetkę.
 

Late Christmas card

Even though the Christmas card season is already over, I still have a couple of works to publish. Here’s the first one! I’m sending the card for the „Na Strychu” challenge blog. The name of the challenge is sparkly/shiny.

Maybe it doesn’t show here too much, but the golden organza on the background is reflecting the light nicely.

Mimo to, że sezon na bożonarodzeniowe kartki już minął, wciąż zostało mi kilka prac do opublikowania. Tutaj piersza z nich! Wysyłam tą pracę na blog wyzwaniowy „NaStrychu”. Nazwa wyzwania- „Błyszczące”. 

Może na zdjęciu nie widać tego za bardzo, ale złota organza na tle bardzo ładnie odbija światło.

 


01 09 10